Khưu Huy Vũ
Đón Xuân Remix Khưu Huy Vũ
Đạo Làm Con Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Đập Vỡ Cây Đàn Khưu Huy Vũ - Lê Minh Trung
Đồi Thông Hai Mộ Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Giáng Tiên
Dấu Tình Sầu Khưu Huy Vũ
Công Ơn Cha Mẹ Khưu Huy Vũ
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Khưu Huy Vũ - Bích Phương
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ - Phùng Ngọc Huy