Lưu Chí Vỹ
Dấu Chân Kỷ Niệm Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Yêu Một Mình Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Đạo Làm Con Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Con Đường Xưa Em Đi Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Nàng Xuân Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Chiều Qua Phà Hậu Giang Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đôi Mắt Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan