Lưu Chí Vỹ
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Lk Lan Và Điệp Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Đón Xuân Lưu Chí Vỹ
Bản Tình Cuối Lưu Chí Vỹ
Anh Còn Nợ Em Lưu Chí Vỹ
Tình Nhạt Phai Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan