Lưu Chí Vỹ
Tết Miền Tây Lưu Chí Vỹ
Thuyền Hoa Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Đám Cưới Trên Đường Quê Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Trộm Nhìn Nhau Lưu Chí Vỹ - Phan Anh Quân
Khi Không Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đường Tím Bằng Lăng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Định Mệnh Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đam Mê Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Thuyền Hoa (Remix) Lưu Chí Vỹ