Lê Sang - Dương Hồng Loan
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Yêu Một Mình (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Cây Bã Đậu (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đường Tím Bằng Lăng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Định Mệnh Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đam Mê Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Hoa Tím Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đường Tình Đôi Ngã Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ