Nhạc Trữ Tình
Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Tơ Hồng Se Duyên Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Tâm Sự Nàng Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Thói Đời Ngô Quốc Linh