Nhạc Trữ Tình
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Giã Từ Châu Gia Kiệt
Nỗi Buồn Hoa Phượng (New Ver.2) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Nắng Chiều (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Lệ Đá (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Khi Đã Yêu (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Hai Đứa Giận Nhau (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Dấu Chân Kỷ Niệm (New Ver.2) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân
Bài Tình Ca Cho Em Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Tình Lỡ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Việt Nam Cố Lên Hoàng Hồ Ngọc Hải
Lan Và Điệp 4 Hương Ngọc Vân