Nhạc Trữ Tình
Ướt Mi Thiên An - Lệ Hồng
Cô Tư Bến Phà Tuyết Vân Hà
Trở Về Quốc Quốc
Lỡ Yêu Lê Sang
Đạo Làm Con Bé Phạm Anh Thư
Hai Chuyến Tàu Đêm Hương Ngọc Vân
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng