Nhạc Trữ Tình
Mưa Rừng Cẩm Thu - Phillip Nam
Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Sao Rơi Trên Biển Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
Có Phút Giây Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Chiều Sân Ga Lý Thu Thảo
Giận Mà Thương Ngọc Ký - Hồng Liên
Nhịp Cầu Gãy Đôi Dương Anh Tâm