Nhạc Trữ Tình
Tình Cha Ngọc Khang
Thuyền Hoa Bảo Hưng - Như Hoa
Mai Mot Em Ve Dương Ngọc Thái
Con Tắc Kè Bảo Hưng
Quê Hương Mùa Xuân Huỳnh Thái Sang
Em Ơi Hà Nội Phố Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Trách Phận Trường Sơn - Kim Thư
Ngài Hứa Ban Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ