Nhạc Trữ Tình
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Tôi Ru Em Ngủ Thiên An - Lệ Hồng
Trăng Huyền Thoại Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Em Mơ Hoài Phương
999 Đóa Hồng Hương Ngọc Vân
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
Đêm Nhớ Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Đoạn Tuyệt Lưu Nhật Hào
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào
Trách Người Gian Dối Đông Đào - Mạnh Nguyên