Nhạc Trữ Tình
Thầm yêu Tuấn Quang
Tình Đời Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên
Đời Con Theo Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Tình Anh Hồng Hạnh Bolero
Tình Như Mây Khói Dương Ngọc Thái
Phũ Phàng Tuấn Quang
Tiếng vọng vu lan Dương Hồng Loan