Nhạc Trữ Tình
Chiều cù lao Nguyễn Linh
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa
Mưa Rừng Mai Thiên Trang
Phận Tơ Tằm Mai Thiên Trang
Đạo Làm Con Mai Thiên Trang
Bỏ Quê Mai Thiên Trang
Duyên Phận Mai Thiên Trang