Nhạc Trữ Tình
Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Nhạc rừng Trung Hậu
HƯƠNG TÌNH YÊU Nguyễn Kiều Oanh
Góc Quán Khuya Bảo Nguyên
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
Vắng Nguyễn Đình Chương
Trăng Về Thôn Dã Phạm Bảo Khánh
Biển Tình Quang Thành
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc