Nhạc Trữ Tình
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con Mãi Thuộc Về Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chuyện Ngày Xưa Lâm Bảo Phi
Phận Xa Quê Khánh Bình
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tuổi Đá Buồn Ngọc Bích - Sơn Mạch
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm