Nhạc Trữ Tình
Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Bạc Tình Như Nguyệt
Mai Lỡ Mình Xa Nhau Trang Anh Thơ - Mai Tuấn
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Qua Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Gieo Oán Trả Ơn Châu Trường Phúc
A Di Đà Phật Diệu Đan
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan