Nhạc Trữ Tình
Thoáng Giấc Mơ Qua Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Sa mưa giông Tấn Tài
Biết nói gì đây Mã Tuyết Nga
Lạnh Trọn Đêm Mưa Lê Tiến Ngọc
Sao Rơi Trên Biển Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Hồng Ân Lời Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Xa Em Ky Niem Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình