Nhạc Trữ Tình
Thầy Ơi Đông Nguyễn
Không Bao Giờ Quên Em Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Chiều Sân Ga Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Nội tôi Nguyễn Minh Anh
Cõi Nhớ Hoàng Tú Minh
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại