Nhạc Trữ Tình
Xin Mẹ Hãy Nhớ Linh Mục Quang Lâm
Tình Mẹ Long Hồ
Ngươi Yêu Ta Chăng Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Thao Thức Vì Anh Lê Thu Uyên
Bà Năm Ngọc Sơn
Còn Mãi Lời Ru Lâm Hoàng Nghĩa
Rong rêu Trương Phi Hùng
Thương Em Gái Quê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Kiếp Nghèo Vân Khánh
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng