Nhạc Trữ Tình
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Lời cuối Đinh Thiên Hương
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Dương Hồng Loan
Hương Sắc Miền Nam Cẩm Loan - Nam Thanh Phong
Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
Tết Ơi Tết Ngọc Giàu
Lý phụ người Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Quê Hương Mùa Xuân Huỳnh Thái Sang
Mãi Nhớ Ơn Cha Lê Phương Bình
Bạc trắng lửa hồng Trương Phi Hùng
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Dĩ Vãng Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng