Nhạc Trữ Tình
Mẹ từ bi Tâm Như
Nỗi Niềm Quang Dũng
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Tình ca đã qua 5 Nguyễn Đình Chương
Ngày Không Em Khánh Duy Khương
Thiên Duyên Tiền Định Lê Như - Dũng Nhí
Thành Phố Buồn Trúc Linh - Trúc Lam
Mưa Qua Phố Vắng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái