Nhạc Trữ Tình
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
Sầu Đâu Quê Ngoại Trang Anh Thơ - Quỳnh Trang
Xin Trả Cho Em Đông Nguyễn - Hải Vy
Mưa Trên Phố Huế Ngô Quốc Linh
Tình ca đã qua 5 Nguyễn Đình Chương
Điệu Buồn Phương Nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tâm Sự Đời Tôi Nguyễn Thành Viên
Còn Mãi Tìm Nhau Trần Thu Hà - Quốc Trung
Tình Yêu Thuỷ Chung Việt Linh - Trần Bình
Nắng Chiều Lê Anh Dũng