Nhạc Trữ Tình
Duyên Kiếp Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình lúa duyên trăng Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Nhật Ký Đời Tôi Ngọc Sơn - vân My
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Thương Quá Việt Nam Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Một Cõi Đi Về Thiên An - Lệ Hồng
Ngủ Đi Em Nguyễn Hoàng Nam