Nhạc Trữ Tình
Biển Tình Quang Thành
Ngày Em Đến Trần Thu Hà
Giấc Mơ Tự Tại Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Mình ơi Diễm Quỳnh
Đạo Làm Con Lâm Chấn Huy - Thu Hương
Kiếp Nghèo Hoàng Ái My
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Phôi Pha Thanh Lam - Quốc Trung
Nghèo mà có tình Hoàng Tú Minh
Đêm Tâm Sự Thiên Quang - Tuấn Quang
Người Đi Ngoài Phố Thế Anh - Hoàng Thiên Khánh