Nhạc Trữ Tình
Mua Xuan Do Co Em Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Tiền Dương Hoàng Phúc
Hồng Ân Lời Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Nha Trang Ngày Về Lý Thu Thảo
Đời Đá Vàng Giang Hồng Ngọc
Thực tế tình đời Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung
Nếu Xa Nhau Lê Anh Dũng - Hà Trần
Sầu Tím Thiệp Hồng Thái Trâm - Thạch Phay