Nhạc Trữ Tình
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Yêu Là Phải Thứ Tha Yến Ly - Phương Tử Long
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Ân Thiên Vỹ
Người Đi Ngoài Phố Nguyễn Thiên Kim
Tân Cổ Cô Thắm Về Làng Linh Tâm - Nguyễn Thiên Kim
Mưa Rừng Nguyễn Thiên Kim
Mùa Thu Lá Bay Nguyễn Thiên Kim
Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Nguyễn Thiên Kim
Tình Sầu Lân Nhã
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Đường Tình Đôi Ngã Thanh Ngân - Thiên Vũ