Nhạc Trữ Tình
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Sao Ut No Voi Lay Chong Mỹ Linh - Dư Anh
Thuở Ấy Có Em Hương Ngọc Vân
Tui Nghèo Tui Keo Phương Tử Long - Huy Thái
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Lẻ Bóng Bảo Nguyên
Tình Phụ Tử Duy Cường Bolero
Tâm Sự Nàng Xuân Ân Thiên Vỹ
Hungarian sonata Nhạc không lời
Tâm Sự Nàng Xuân Dương Anh Tâm