Nhạc Trữ Tình
Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo Linh Mục Quang Lâm
Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Châu Đốc Lý Nàng Ơi Thế Anh - duy hòa
Chuyện Ba Mùa Mưa Đinh Quốc Cường
Bài Tango Cho Em Quốc Đại
Khúc tâm ca Nguyễn Hoàng Nam
Về quê em Lưu Ánh Loan
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng