Nhạc Trữ Tình
Trời Đông Belem Linh Mục Quang Lâm
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Tình ca đã qua 3 Nguyễn Đình Chương
Anh Tí Anh Tèo Nhiều ca sĩ
Tình Ca Trên Lúa Văn Hương - Hiền Ngân
Đêm nghe bài vọng cổ VŨ HẢI - Ngân Tâm
Duyên Phận Mai Thiên Trang
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long