Nhạc Trữ Tình
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Cô Láng Giềng Lê Anh Dũng
Lại Nhớ Người Yêu Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Nắng Chiều Lê Anh Dũng
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
Cha Tôi Lê Sang
Bên Nhau Đêm Nay Lưu Ánh Loan