Nhạc Trữ Tình
Trách chi con đò Bảo Hưng - Lương Khánh Vy
Hương Tóc Mạ Non Bảo Hưng - Như Hoa
Con Tắc Kè Bảo Hưng - Đồng Thanh Tâm
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh - Bảo Huy
Con Tắc Kè Bảo Hưng
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Sến Duy Cường Bolero
Mưa Rừng Duy Cường Bolero
Vắng Mẹ Ngày Xuân Trần Tuấn Kiệt
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Khóc Thầm Duy Cường Bolero