Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Tâm sự ngày xuân Lưu Thiên Ân
Ngày xuân tái ngộ Lưu Thiên Ân
Ngày xuân thăm nhau Lưu Thiên Ân
Liên khúc mưa bụi Thy Nhung - Lưu Thiên Ân
Chuyện vườn sầu riêng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Đăng Nguyên - Lâm Minh Thảo
Gà Trống Thy Nhung - Lưu Thiên Ân
Mùa Xuân Xa Quê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên