Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Khúc Ca Ngày Mùa Kim Linh - Đăng Nguyên
LK Ai Cho Tôi Tình Yêu Tiến Vinh - Đăng Nguyên
Giọt Buồn Không Tên Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đêm Tâm Sự Tiến Vinh - Đăng Nguyên
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Tốp ca - Đăng Nguyên
Trộm Nhìn Nhau Đăng Nguyên
LK Tâm Sự Ngày Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên