Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
LK Thân Phận Đăng Nguyên
LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Như Một Cơn Mê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Nhật Ký Đời Tôi Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên