Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Mùa Xuân Đó Có Em Lưu Thiên Ân
Xa Vắng Lưu Thiên Ân
Đêm Chơi Vơi Lưu Thiên Ân
Mộng Phù Dung Lưu Thiên Ân
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Sa mưa giông Đăng Nguyên
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên