Dạ Thảo My
Đò Dọc (Beat) Nhiều ca sĩ
Ước Nguyện Đầu Xuân Dạ Thảo My - Duong Ky Hiep
Mùa Xuân Xôn Xao Long Hồ - Dạ Thảo My
Trách Tình Dạ Thảo My
Không Giờ Rồi Dạ Thảo My - Đào Trọng Hải
Căn Nhà Màu Tím Lâm Hoàng Nghĩa - Dạ Thảo My
Về Quê Cắm Câu Dạ Thảo My
Vùng Lá Me Bay Dạ Thảo My