Nhạc Trữ Tình
Ru Nửa Vầng Trăng Nguyễn Thành Viên
Mẹ Từ Bi Sa Huỳnh
Tấm Ảnh Ngày Xưa Hương Ngọc Vân
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Ngày Em Đi Đông Quân
Giận Hờn Hoàng Công Danh
Tiễn Một Người Đi Khánh Duy Khương
Tâm Sự Với Anh Ngô Quốc Linh
Hương Tóc Mạ Non Hồng Quyên - Puol Lê
Tâm Sự Với Anh Lê Sang - Kim Loi
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ