Nhạc Trữ Tình
Hoài Cảm Thanh Hoa
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ngày Buồn Quang Linh
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Ăn Năn Lưu Ánh Loan - Doãn Minh
Tình Mẹ Yêu Linh Mục Quang Lâm