Nhạc Trữ Tình
Mẹ Quê Du Trần
Chuyện Chiều Mưa Bay Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Tết Miền Tây Lưu Chí Vỹ
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Nhạt Nắng Diệu Thắm
Thuyền Hoa Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Xót xa Đàm Vĩnh Thanh
Thành Phố Buồn Lâm Bảo Phi
Trách Người Duy Minh - Hương Quỳnh